Om mig

Tillsammans med samarbetspartners har jag min mottagning 2 trappor upp på Sibyllegatan 30 i Stockholm. Där bedriver jag:

  • Psykoterapi (Kognitiv och Beteendeinriktad Terapi, KBT)
  • Ledarskapsutveckling och Ledarutveckling, individuellt och i mindre grupp

Kursverksamhet vad gäller Försvarshögskolans koncept sker tillsammans med licenserade handledare inom ramen för arrangörens avtal. 

Jag har i mer än 20 år arbetat med utvecklings- och behandlingsarbete inom såväl psykiatri och somatisk vård som inom socialtjänstens ram och har omfattande föreläsningsvana från utbildningar i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi på alla utbildningsnivåer.

Jag avlade fil kand-examen i pedagogik och psykologi 1986 samt filosofie doktorsexamen i pedagogik 1992 med avhandlingen:

Hur kan vi förstå alkoholisters handlande? Om tankeprocessernas roll i alkoholisters rehabilitering.

Examen som psykoterapeut avla jag 1994 och bevis om legitimation som psykoterapeut fick jag 1995. Sedan 1997 är jag även examinerad som handledare.

Sedan 2010 har jag utbildat mig i ledarutveckling och ledarskapsutveckling främst inom Försvarshögskolans koncept Utveckling av Grupp och Ledare (UGL), Utvecklande Ledarskap (UL) samt Indirekt Ledarskap (IL) varför en stor del av min verksamhet numer är inriktad på kursverksamhet inom dessa koncept.

Vidareutbildningar i urval

UtbildningÅr
Handledarutbildare UL/IL2019
Handledarutbildning i Indirekt Ledarskap (IL)2016
Handledarutbildning i Utvecklande Ledarskap (UL)2015
Grundkurs i Utvecklande Ledarskap (UL)2014
Handledarutbildare UGL2014
Handledarbehörighet Fördjupad UGL (FUGL)2012
Handledarbehörighet Handledar UGL (HUGL)2012
Schematerapi modul A, B, C2012
GDQ, Group Development Questionnaire2011
Acceptance and Comittment Therapy (ACT)2011
Schematerapi vid personlighetsrelaterad problematik2010
Organizational Behavior Management (OBM) & Performance Management – Organiation och ledarskap ur ett beteendeanalytiskt perspektiv2010
Tillämpad beteendeanalys (TBA) vid ångest, tvång och ältande2010
HUGL – Handledarutbildning för Utveckling av Grupp och Ledare2010
FUGL – Fördjupad Utveckling av Grupp och Ledare2009
HeartMath provider (biofeedback vid stresshantering)2009
Instruktörsutbildning i Uppmärksamhetsträning (UT)/Mindfulness Training (MT) inklusive MBSR2009
Inlärningspsykologi och beteendeterapi, motsvarande 15 högskolepoäng2009
IDI-handledare (Interpersonal Dynamics Inventory)2007
UGL – Utveckling av Grupp och Ledare2007
From Symptoms to Assessment Formulation & Treatment2006
Grundutbildning i Dialektisk Beteendeterapi2004
Intensive Schema Therapy mode work with Personality Disorders2004
Schema-Therapy2004
Attachment and Psyhopathology2003
Overview of Schema Therapy with personality disorders2003
Mindfulness-based cognitive therapy for depression2003
EMDR Level 12003
Adult Attachment Interviewing Skills2003
Grundkurs samt fortsättningskurs i klinisk hypnos2000