Samarbetspartners

Psykoterapi
Ursula Grönberg
Eva Gislason
Petra Söderholm

Ledarskapsutveckling
Försvarshögskolan
UGL (Utveckling av Grupp och Ledare): Konceptansvarig: Jonas Wikström
Engelsk UGL (Understanding Group and Leader): Konceptansvarig: Jonas Wikström
UL (Utvecklande Ledarskap): Konceptansvarig: Louise Alerfors
IL (Indirekt Ledarskap): Konceptansvarig: Jonas Henrysson

Rezon
UGL kontaktperson: Jim Österlund
UL kontaktperson: Jan-Erik Richnau
IL kontaktperson: Joakim Lönn

Ledning och Logistik i Växjö AB
UGL kontaktperson: Krister Jönsson
Engelsk UGL kontaktperson: Krister Jönsson